Slurpy Glazed 0mg 50ml shortfill (70VG/30PG)

Slurpy Glazed 0mg 50ml shortfill (70VG/30PG)

Login to view price.
Secure Secure

- Made in the UK

- 50ml Shortfill

- 0mg

- 70VG/30PG